Delfi - i Hellas

Delfi dalen

 

Mer om Hellas

Søyler i Delfi

Den historiske byen Delfi ligger på det greske fastlandet, på nordsiden av Korintbukta. Her trekkes tidslinjene tilbale til gresk mytologi og helligdommer med uante egenskaper.

Det arkeologiske området er åpent for besøkende året rundt. Ifølge gresk mytologi var Delfi verdens midtpunkt. Byen ble grunnlagt av Zevs, og hadde en sterk religiøs posisjon i mange århundrer.

For 3400 år siden var stedet helligdommen til jordgudinnen Gaia. Her hadde gudinnen sitt orakel som kunne gi veiledning og råd når viktige beslutninger skulle fattes. Stedet hette da Python ettersom orakelet ble beskyttet av slangen Python. Da man begynte å tilbe Apollon (ca. år 1000 f.Kr.) mente man at Apollo hadde drept slangen og overtatt Gaias posisjon. Apollon gav av sin visdom ved å gi tilbederne svar på vankelige spørsmål. Dette ble fremdeles gjort via orakelet som talte via en prestinne.

Delfi orakel

Orakelet gav ikke alltid entydige svar, og det var gjerne store rom for tolkning. Likevel kom personer fra nær og fjern forå rådføre seg. Orakelet jobbet ikke gratis, og det ble både betalt og ofret for seansen. I romertiden mistet Delfi sin posisjon, og da avgudstilbedelse ble forbudt i år 392, var det slutt på Delfis storhetstid. En landsby vokste da frem på restene av Delfi - med god tilgang på byggestein.

Delfi i Hellas

Utgravinger og restaurering har gitt oss det Delfi som man i dag kan besøke. Fundamentet av Apollontempelet sees godt med seks gjenreiste søyler. Like bak Apollontempelet ligger teateret som fikk sin nåværende form i romertiden. Enda høyere opp ligger stadion. Også den ble endret i romertiden. I tillegg til sine mange byggverk, har Delfi også et museum der mange av funnene fra utgravingene er utstilt.

Kunst i Delfi

Mer om Hellas

 

Innhold: Magnus Tangen. Foto: ©iStockphoto.com/Tim Rogers, /rolve, /Paul Caputo